Privacybeleid

Privacyverklaring Villa Epikouros

Comprend communicatie bv, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen door de dienstverlening van Villa Epikouros. Hoe wij dit doen, staat weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring is opgesteld op 1 februari 2020

Contactgegevens Villa Epikouros

  • Mobiel: +31 (0)6 2413 0803
  • KvK Utrecht 30242116
  • https://villaepikouros.com
  • martin@villaepikouros.com
  • Contactpersoon: Martin van Leeuwen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Villa Epikouros verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staan de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken, afhankelijk van de soort dienstverlening:

Voornaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Nationaliteit, Beroep, Straat, Postcode, Stad, Land, Soort identiteitsbewijs en nummer,  Plaats van uitgifte, Vervaldatum, Datum van afgifte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Villa Epikouros verwerkt persoonsgegevens om:

  • betalingen te kunnen afhandelen;
  • te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • diensten te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Epikouros neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Villa Epikouros bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Villa Epikouros verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Villa Epikouros gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Villa Epikouros. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen. Of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar martin@villaepikouros.com. Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Villa Epikouros neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met martin@villaepikouros.com